Dnevni arhivi: 5. rujna 2022.

ODRŽAN PRVI PARTNERSKI SASTANAK PROJEKTA VOLONTIRAJMO ZAJEDNO KROZ KRIZNE SITUACIJE

Danas je održan prvi partnerski sastanak svih 13 partnera na projektu VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije. Na sastanku je sudjelovalo 18 predstavnika/ca, a razgovaralo se o provedbi aktivnosti tijekom 12 mjeseci trajanja. Očekuju nas dvodnevne edukacije, volonterske i građanske akcije, izrada smjernica o postupanju u kriznim situacijama, vježbe i simulacije.

PROČITAJ VIŠE

Obavijest o početku provedbe projekta (01.09.2022.) „VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije“

Naziv projekta: VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije, UP.04.2.1.11.0275
Naziv Korisnika: Mreža udruga Zagor

5. rujna 2022. godine u Zaboku je održan prvi partnerski sastanak svih 13 partnera na projektu VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije. Na sastanku je sudjelovalo 18 predstavnika/ca, a razgovaralo se o provedbi aktivnosti tijekom 12 mjeseci trajanja projekta (01.09.2022.-31.08.2023.).Neke od dogovorenih aktivnosti su: dvodnevne edukacije, volonterske i građanske akcije, izrada smjernica o postupanju u kriznim situacijama, vježbe i simulacije.

Kratki opis projekta, ciljevi i rezultati: Projekt “VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije” doprinosi jačem povezivanju lokalnih organizacija civilnog društva s jedinicama lokalne samouprave kako bi međusobno pridonijeli jačanju kapaciteta kroz dijeljenje svojih znanja i vještina te kako bi izradili smjernice reagiranja u kriznim situacijama i upravljanje istima. Projekt doprinosi osnaživanju kapaciteta organizacija civilnoga društva s područja grada Zaboka, grada Pregrade i grada Donja Stubica kroz provedbu edukativnih aktivnosti, izradu smjernica za efikasno i odgovorno djelovanje prilikom kriznih situacija, provedbu demonstracija i vježbi odgovarajućeg reagiranja na krizne situacije, te volonterskih i građanskih akcija. Aktivnosti omogućuju povezivanje i razvoj međusektorske suradnje između udruga za mlade, Gradskih društava Crvenih križeva, dobrovoljnih vatrogasnih društava, Lokalne akcijske grupe i jedinice lokalne samouprave.

Partneri: Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla, Hrvatski Crveni križ  Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada, Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica, Pregrada.info – Udruga za mlade, Multimedijalni centar STUB – KLUB, Grad Zabok, Grad Pregrada, Grad Donja Stubica, Dobrovoljno vatrogasno društvo Zabok, Dobrovoljno vatrogasno društvo Pregrada i Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Stubica.

Ukupna vrijednost projekta UP.04.2.1.11.0275: 385.299,32 kuna, od čega je 15%, 57.794,90 kuna, iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, te 85%, 327.504,42 kuna, iz Europskog socijalnog fonda.