GDCK Zabok – 10. Zimska škola Crvenog križa

Gradsko društvo Crvenog križa Zabok će u petak, 04. ožujka 2016. godine orgamizirati 10. Zimsku školu Crvenog križa Zabok, u Osnovnoj školi Ksavera Šandora Gjalskog u Zaboku, od 13:30 do 19:00 sati.
Na Zimskoj školi će, već tradicionalno, sudjelovati uženici iz OŠ i SŠ sa područja djelovanja GDCK Zabok.
Ove su godine pozivnice za sudjelovanje po prvi puta poslane i na adrese ostalih društava Crvenih križeva u Krapinsko-zagorskoj županiji.
Tako će na jubilarnoj, 10. Zimskoj školi GDCK Zabok, sudjelovati predstavnici podmlatka i mladeži Crvenog križa iz GDCK Donja Stubica, GDCK Klanjec, GDCK Krapina, GDCK Pregrada i GDCK Zlatar.

Teme 10. Zimske škole biti će:

1. Pokret Crvenog križa
2. Humane vrednote
3. Pružanje prve pomoći
4. Prevencija trgovanja ljudima
5. Ljudska i dječja prava
6. Komunikacija i nenasilje
7. Volontiranje mladih

Gradsko društvo Crvenog križa Zabok očekuje sudjelovanje dvijestotinjak učenika/učenica, njihovih voditeljica/voditelja i gostiju. Pored rada u radionicama i usvajanja novih znanja, učenici će imati priliku upoznati se, družiti i razmijeniti iskustva.