GDCK Zabok – donacija 6 tona jabuka

Jabuke 2016 a Jabuke 2016 b Jabuke 2016

Gradsko društvo Crvenog križa Zabok je kao primatelj proizvoda povučenih s tržišta, 11. veljače 2016. godine zaprimilo donaciju voća – 6.000,00 kg jabuka od Moslavina voća d.o.o.
Sukladno hodogramu o preuzimanju i distribuiranju voća, Pravilniku Ministarstva poljoprivrede i uputama Agencije za plaćanje, Gradsko društvo Crvenog križa Zabok je, kao primatelj proizvoda povučenih s tržišta za slobodnu distribuciju, jabuke podijelilo:

  • dječjim vrtićima, srednjim školama, osnovnim školama koje ne sudjeluje u Shemi školskog voća (sa područja djelovanja GDCK Zabok)
  • Odgojnom domu Bedekovčina
  • Domu za psihički bolesne odrasle osobe Zagreb – radna jedinica Mirkovec i
  • Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana.