GDCK Zabok na Sajmu poslova

12. travnja 2016. godine u Krapini je održan Sajam poslova, u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, podružnica Krapina.

Na sajmu poslova u Krapini poslodavci su imali priliku predstaviti se, informirati o svojim potrebama tražitelje posla, nezaposlenim i ostalim osobama ukazati na mogućnosti dodatnog obrazovanja, informirati ih o potrebama tržišta i slično.

Organizacija Sajma poslova sastojala se od okruglih stolova, radionica, foruma, tribina i prezentacija na kojima su sudjelovali predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, partneri, poslodavci i posjetitelji.

Na Sajmu poslova ostvaren je direktni kontakt između poslodavaca i potencijalnih radnika.  Po prvi puta se na Sajmu poslova predstavilo i Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica i Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada.