HCK mobilna aplikacija za pametni telefon

Instalirajte HCK mobilnu aplikaciju na svoj pametni telefon
Mobilna aplikacija Hrvatskog Crvenog križa dostupna je za:

Apple iOS
Microsoft Windows Phone
Android

HCK mobilna aplikacija obuhvaća niz korisnih tema – prvu pomoć, darivanje krvi, pripremu za krizne situacije, sprječavanje trgovanja ljudima, brigu o zdravlju, prevenciju ovisnosti, službu traženja, volontiranje, sigurno kupanje te sadržaje za djecu.
Aplikacija je multimedijalna, višejezična, interaktivna i edukativna. Primjerice, sadržaj koji se odnosi na prvu pomoć obiluje korisnim informacijama te video i audio materijalima uz koje korisnici mogu puno naučiti o vještinama pružanja prve pomoći.
Vrlo je korisna i karta s označenim kupalištima jer korisnicima omogućuje pronalazak kupališta na kojima se nalaze spasioci spremni za intervenciju u svakoj situaciji.