Matija Horvat iz Zaboka i Jasenka Hranić iz Bedekovčine zagorski su najvolonteri u 2019. godini

Čestitamo našim dragim volonterima Matiji Horvatu i Jasenki Hranić na dobivenim Županijskim priznanjima “VOLONTER-KA GODINE” i “VOLONTERSKA AKCIJA GODINE” za 2019. godinu! Krapinsko-zagorskoj županiji zahvaljujemo što je prepoznala prijedlog kandidata Gradskog društva Crvenog križa Zabok, a glasačima, najbolji ste, zahvaljujemo na podršci!!!