Obilježili smo svjetski dan šećerne bolesti, 14.11.2013.

šećerna_bolest_001Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, obilježavajući Svjetski dan šećerne bolesti 14.11.2013. godine, organiziralo je predavanje:
„Kako pravilnom prehranom i fizičkom aktivnošću očuvati zdravlje“.
Naglasak je bio na spoznaji da je nepravilna prehrana i fizička neaktivnost direktno povezana sa učestalošću pojavljivanja dijabetesa tipa 2.
Predavač je bila gospođa Brankica Fučkar, prvostupnik sestrinstva, iz Dijabetološke ambulante pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,koja je s lakoćom prezentirala temu, te je potaknula prisutne da se uključe u diskusiju za vrijeme i nakon završenog predavanja.