Održana savjetovanja o dostupnim socijalnim pravima i uslugama

 

Gradsko društvo Crvenog križa Zabok je kao jedan od partnera Hrvatskog Crvenog križa  na projektu „Humanitarni paket za središnju Hrvatsku II“ tijekom svibnja i lipnja  2019. godine održalo individualna savjetovanja o dostupnim socijalnim pravima i uslugama za pedesetak korisnika projekta.

Projekt u vrijednosti 5.079.996,69 kn sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. godine.

Korisnici su upoznati sa pravima iz sustava socijalne skrbi: zajamčena minimalna naknada, jednokratna naknada, naknada za troškove stanovanja, pravo na doplatak za pomoć i njegu, troškovi ogrjeva, kao i drugim socijalnim pravima.