REZULTATI AKCIJA DDK OD 14. – 17. veljače 2017. godine


Novi darivatelji krvi su:

  • Barlović Zlatko,Benko Lorena, Boronjek Karlo, Boroša Ivica, Čukman Mario, Dlesk Mihovil, Fučkar Željka, Gašparec Dijana, Glogoški Nikolina, Grabušić Borna, Gudan Ivan, Hren Lovro, Ivančić Nera, Ivček Barbara,  Jelačić Sara, Kaplić Ivana, Kastelan Dunja, Končić Dominik, Majcen Martina, Mesar Matija, Mikulčić Nikolina, Moštak Josip, Petrić Tomislav,  Petek Josip, Piljek Ivana,Puhak Kristijan, Ricijaš Nikolina, Sekovanić Josip, Starešina Kristijan, Siketić Igor, Šafranko Vladimir, Štajduhar Kristijan, Vragović Josip, Vreš Valentina, Vrlec Ivana,  Zebolc Marijana

Veliko hvala svim darivateljima krvi na plemenitosti i nesebičnosti.
Hvala i svim volonterima na pomoći u provedbi akcija.