Rezultati akcije DDK 17. 09.20.15.

Dobrovoljnom darivanju krvi koje se održalo 17.09.2015. u Zaboku, pristupilo je 63 osobe a 7 ih je odbijeno. Prikupljeno je 56 doza krvi od čega 38 od muških a 18 od ženskih darivatelja. Novi darivatelji su Maja Grđan, Vedran Komin, Lucija Kuhar, Ivana Pripeljaš, Ana-Lucija Sever, Florijan Tuđa i Dario Štefek.
Gradsko društvo Crvenog križa Zabok i ovog puta zahvaljuje dobrovoljnim darivateljima krvi na pokazanoj humanosti i plemenitosti.