U GDCK Zabok obilježen Svjetski dan moždanog udara

U nastavku aktivnosti vezanih uz upoznavanje građanstva s opasnostima koje sa sobom nosi prekomjerna tjelesna težina, Klub zdravlja Gradskog društva Crvenog križa Zabok organizirao je predavanje posvećeno jednoj od mogućih posljedica pretilosti – moždanom udaru.

Predavanje „Moždani udar – globalna prijetnja zdravlju“ 23. listopada 2014.godine održala je u Zaboku dugogodišnja suradnica i volonterka Gradskog društva Crvenog križa Zabok, prim. Mirjana Bakran, dr. med., spec. neurolog, voditeljica Odjela neurologije Opće bolnice Zabok, kao uvod u niz aktivnosti koje će na lokalnom i nacionalom nivou biti održane vezano uz obilježavanje Svjetskog dana moždanog udara – 29. listopada.

Saznali smo ne samo da je moždani udar naglo nastali neurološki poremećaj uzrokovan poremećajem cirkulacije u mozgu što dovodi do nedovoljne opskrbe određenih dijelova mozga kisikom i hranjivim tvarima, već i da je moždani udar jedan od vodećih uzroka prijevremene smrti, te vodeći uzrok invaliditeta i demencije.

Susrećući se u svakodnevnom radu sa pacijentima oboljelim od moždanog udara, prim. Mirjana Bakran, dr. med., spec. neurolog, sa lakoćom je prisutne upoznala sa simptomima, uzrocima i posljedicama moždanog udara, rehabilitacijom bolesnika oboljelih od moždanog udara, te je dala smjernice o pravilnoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti i ostalim oblicima primarne prevencije koji su usmjereni na unapređenje zdravlja.