U rujnu 2019. održane dvije edukacije u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Zabok


Promičući koncept cjeloživotnog učenja, Gradsko društvo Crvenog križa Zabok redovito organizira edukacije i radionice za svoje zaposlenike, volontere i građane.

Tako  je sredinom rujna Gradsko društvo Crvenog križa Zabok organiziralo radionicu na temu „U čemu je razlika ako sam različit“, namijenjenu volonterima i zaposlenicima Gradskog društva Crvenog križa Zabok. Cilj radionice bio je približavanje tema vezanih uz migracije sudionicima radionice.


Gradsko društvo Crvenog križa Zabok je 20. rujna 2019. godine u suradnji sa Općom bolnicom Zabok i bolnicom hrvatskih veterana obilježilo Tjedan borbe protiv tuberkuloze predavanjem koje je održao dr. Nurudim Hadžiselimović, spec. internist – pulmolog i Ana Brajković, prvostupnica sestrinstva.


Predavanju je prisustvovalo 70-ak sudionika: medicinskih sestara, liječnika i gerontodomaćica Gradskog društva Crvenog križa Zabok. Nakon predavanja, zaposlenice Gradskog društva Crvenog križa Zabok posjetile su pacijente Odjela za pulmologiju, a naučeno će im pomoći u svakodnevnom radu.