UKUPNI REZULTATI AKCIJA DDK ODRŽANIH OD 10. – 14. kolovoza 2020. godine

Novi davatelji (14) su:

  • Fučkar, Anamaria; Gregurić, Matija
  • Hudj, Aneta; Očić, Rea;   Rukav, Krunoslav
  • Horvatić, Valentina; Tonković, Lucija
  • Lojna, Lucija; Petreković, Tin
  • Crnković, Antonio
  • Slovenec, Petra
  • Hren, Anita; Jakuš, Matija;   Petrinić, Tihomir.

Zahvaljujemo suradnicima na korištenju prostora za nesmetano odvijanje akcija DDK, a davateljima na pokazanoj humanosti.