Upute o postupanju i preporuke za zaštitu od hladnoće

Poštovani,
u zimsko doba česte su prognoze o prodoru hladnog zraka diljem Europe pa tako i u
Hrvatskoj. Izuzetno hladno vrijeme povećava smrtnost te predstavlja rizik po zdravlje ljudi, a posebno kod osjetljivih skupina (starije osobe, kronični bolesnici, beskućnici, terenski
radnici). Izloženost niskim temperaturama u unutarnjem ili vanjskom prostoru može djelovati na pojavnost blagih simptoma, ali i po život opasnih zdravstvenih stanja.
Hrvatski Crveni križ sudjeluje u radnoj skupini Ministarstva zdravstva koja je izradila
upute i preporuke kojih se stanovništvo treba pridržavati – Zaštita zdravlja od velikih
hladnoća – preporuke za javnost, a kojima se želi upozoriti na poduzimanje odgovarajućih
mjera zaštite.
Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) pripremio je sustav praćenja i upozorenja na
hladne valove zbog zaštite zdravlja stanovništva, koji se prosljeđuje Ministarstvu zdravstva i
Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo od 1. prosinca 2017. do 1. ožujka 2018. godine te
ostalim nadležnim zdravstvenim i drugim institucijama kao i Hrvatskom Crvenom križu.
Djelatnici i volonteri Gradskog društva Crvenog križa Zabok će u vrijeme hladnih
razdoblja, kao i uvijek do sada, usmjeriti svoj rad na obilazak socijalno ugroženih osoba, a
posebno osoba starije dobi koje trebaju neki oblik pomoći koji Gradsko društvo Crvenog
križa Zabok može osigurati u hladne zimske dane (podjela odjeće, obuće, deka i hrane).

http://www.gdck-zabok.hr/wp-content/uploads/2018/01/Preporuke-za-zaštitu-od-hladnoće-siječanj-2018..docx