Zabok – održana lipanjska akcija dobrovoljnog darivanja krvi

Danas je (15. lipnja 2016.), samo jedan dan nakon što smo proslavili Svjetski dan dobrovoljnih darivatelja krvi, u Vatrogasnom domu Zabok održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi, u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Zabok i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu.

Akciji koja je trajala od 10:00 – 16:00 sati pristupilo je 79 dobrovoljnih darivatelja krvi.

Odbijeno: 11 (5 m i 6 ž)
Dalo krv: 68, (45 m i 23 ž)
Novi darivatelji su:
Dugorepec, Lucija
Lovrentjev, Lana
Sušnić, Mario
Štefanović, Dragutin
Žnidarec, Vjekoslav.

U prvih 6 mjeseci 2016. godine Gradsko društvo Crvenog križa Zabok je prikupilo 1063 doze krvi. Novih darivatelja ima 58 .

Gradsko društvo Crvenog križa Zabok zahvaljuje dobrovoljnim davateljima krvi na pokazanoj humanosti i ljubavi prema bližnjima.
Medijima, volonterima i suradnicima zahvaljujemo na promidžbi i pomoći pri organiziranju i provođenju akcija.