Završena druga podjela paketa hrane FEAD-HCK u sklopu projekta “Humanitarni paket za središnju Hrvatsku”,

FEAD : FOND EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBITIJE
U sklopu druge podjele paketa hrane FEAD-HCK, Gradsko društvo Crvenog križa podijelilo
je 319 paketa hrane: 203 paketa A (za odrasle osobe), 16 paketa B (za djecu od 0-4 godine) i
100 paketa C (za djecu od 5-14 godina).
Treća podjela paketa hrane i 1. podjela paketa higijene započeti će kroz nekoliko dana.
Na popisu osoba koje mogu dobiti besplatne pakete hrane i higijene nalaze se korisnici
zajamčene minimalne naknade, obitelji sa troje i više djece ispod l8 godina čija ukupna
mjesečna primanja ne prelaze 5.705,00 kn, samohrani roditelji, te osobe starije od 65 godina čija mjesečna primanja ne prelaze 1.500,00 kn za samačko domaćinstvo. tj. 2.000,00 kn za dvočlano kućanstvo, ne smiju imati sklopljen ugovor o dosmrtnom ili doživotnom
uzdržavanju,  odnosno nemaju obveznike uzdržavanja.
Cili projekta je podjelom paketa hrane ( tri podjele) i higijenskih potrepština (jedna podjela) pomoći najsiromašnijim sugrađanima koji žive ispod granice siromaštva.

Preuzmi brošuru