“Zelena čistka” za ljepši i zdraviji okoliš

zelena cistka2 2015Gradsko društvo Crvenog križa Zabok odazvalo se je pozivu Grada Zaboka za sudjelovanje u akciji „Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš“, u sklopu svjetske akcije World Cleanup 2015. Cilj akcije je podizanje svijesti građana Hrvatske o potrebi preuzimanja odgovornosti u stvaranju i načinu odlaganja otpada, te saniranja postojećih divljih odlagališta otpada.

Akciji “Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš“ su se odazvale brojne udruge, ustanove i škole. Volonteri i zaposlenici Gradskog društva Crvenog križa Zabok dali su svoj doprinos akciji čišćenjem divljeg deponija uz rub šume nedaleko Zaboka.
Sudjelovanjem u akciji pridonijeli smo ljepšem, zdravijem i čišćem okruženju u kojem živimo i radimo, jer samo zajedničkim snagama možemo učiniti svijet ljepšim za nas i naše buduće naraštaje!