Mjesečni arhivi: rujan 2022.

Rezultati akcije DDK održane 15.09.2022.

Danas je u Zaboku održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi, povodom Dana policije i blagdana Svetog Mihovila, njezinog zaštitnika (29. rujna).

Pristupilo: 47   (39 m, 8ž)
Odbijeno: 3      (2  m, 1ž)
Prihvaćene donacije: 44   (37 m, 7ž) .

Idući ciklus akcija dobrovoljnog darivanja krvi Gradsko društvo Crvenog križa Zabok će organizirati od 21. do 25. studenog 2022. godine.


Poziv na drugu edukaciju

2. edukacija u sklopu projekta „Doprinos razvoju inovativnih modela socijalnih usluga KZŽ kroz opremanje Posudionice ortopedskih pomagala i pružanje psihosocijalne podrške i edukacije ciljanoj skupini“

Gradsko društvo Crvenog križa  Zabok nositelj je projekta „Doprinos  razvoju inovativnih modela socijalnih usluga KZŽ kroz opremanje Posudionice ortopedskih pomagala i pružanje psihosocijalne podrške i edukacije ciljanoj skupini“ (dalje u tekstu: Projekt), a  Partner na projektu je  Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata KZŽ.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 77.627,46 kn, a sufinanciran je iz Proračuna Grada Zaboka u 32,31%-tnom iznosu , te iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije u  19,21%-tnom iznosu.

Razdoblje provedbe Projekta:  01.05. – 31.12.2022. godine.

Druga  edukacija u sklopu Projekta biti  će održana u utorak, 27. rujna 2022. godine s početkom u 17:00 sati, u dvorani za sastanke Općine Bedekovčina,
Trg Ante Starčevića 4  (1. kat),  Bedekovčina, a  prijave za sudjelovanje pošaljite na   projekti@gdck-zabok.hr   ili na broj telefona 049 221 444.

Teme edukacije:

  1. Principi palijativne skrbi

– predavač Valent Balija, bacc.med.techn., koordinator  palijativne skrbi KZŽ

  1. Briga o bolesniku

– predavač Vesna Glas, bacc. med. techn., patronažna sestra Doma zdravlja KZŽ – Ispostava Pregrada.

Gradsko društvo Crvenog križa Zabok i Partner na Projektu – Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata KZŽ Vas pozivaju na aktivno uključenje u aktivnosti Projekta.

Najava akcije dobrovoljnog darivanja krvi – Zabok, 15.09.2022.

Policijska uprava krapinsko-zagorska i Gradsko društvo Crvenog križa Zabok pozivaju Vas na zajedničku akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja  će se održati
u Zaboku 15. rujna 2022. godine (četvrtak) od 9:00  –  11:45 ; 12:30 –  15:00

Akcija će se održati  Vatrogasnom domu Zabok, Trg Dragutina Domjanića 1, Zabok.

Zajednička akcija dobrovoljnog darivanja krvi organizira se povodom nadolazećeg Dana policije (29. rujna) i njezinog zaštitnika, Svetog Mihovila.

ODRŽAN PRVI PARTNERSKI SASTANAK PROJEKTA VOLONTIRAJMO ZAJEDNO KROZ KRIZNE SITUACIJE

Danas je održan prvi partnerski sastanak svih 13 partnera na projektu VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije. Na sastanku je sudjelovalo 18 predstavnika/ca, a razgovaralo se o provedbi aktivnosti tijekom 12 mjeseci trajanja. Očekuju nas dvodnevne edukacije, volonterske i građanske akcije, izrada smjernica o postupanju u kriznim situacijama, vježbe i simulacije.

PROČITAJ VIŠE

Obavijest o početku provedbe projekta (01.09.2022.) „VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije“

Naziv projekta: VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije, UP.04.2.1.11.0275
Naziv Korisnika: Mreža udruga Zagor

5. rujna 2022. godine u Zaboku je održan prvi partnerski sastanak svih 13 partnera na projektu VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije. Na sastanku je sudjelovalo 18 predstavnika/ca, a razgovaralo se o provedbi aktivnosti tijekom 12 mjeseci trajanja projekta (01.09.2022.-31.08.2023.).Neke od dogovorenih aktivnosti su: dvodnevne edukacije, volonterske i građanske akcije, izrada smjernica o postupanju u kriznim situacijama, vježbe i simulacije.

Kratki opis projekta, ciljevi i rezultati: Projekt “VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije” doprinosi jačem povezivanju lokalnih organizacija civilnog društva s jedinicama lokalne samouprave kako bi međusobno pridonijeli jačanju kapaciteta kroz dijeljenje svojih znanja i vještina te kako bi izradili smjernice reagiranja u kriznim situacijama i upravljanje istima. Projekt doprinosi osnaživanju kapaciteta organizacija civilnoga društva s područja grada Zaboka, grada Pregrade i grada Donja Stubica kroz provedbu edukativnih aktivnosti, izradu smjernica za efikasno i odgovorno djelovanje prilikom kriznih situacija, provedbu demonstracija i vježbi odgovarajućeg reagiranja na krizne situacije, te volonterskih i građanskih akcija. Aktivnosti omogućuju povezivanje i razvoj međusektorske suradnje između udruga za mlade, Gradskih društava Crvenih križeva, dobrovoljnih vatrogasnih društava, Lokalne akcijske grupe i jedinice lokalne samouprave.

Partneri: Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla, Hrvatski Crveni križ  Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada, Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica, Pregrada.info – Udruga za mlade, Multimedijalni centar STUB – KLUB, Grad Zabok, Grad Pregrada, Grad Donja Stubica, Dobrovoljno vatrogasno društvo Zabok, Dobrovoljno vatrogasno društvo Pregrada i Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Stubica.

Ukupna vrijednost projekta UP.04.2.1.11.0275: 385.299,32 kuna, od čega je 15%, 57.794,90 kuna, iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, te 85%, 327.504,42 kuna, iz Europskog socijalnog fonda.

1. zagorska pekmezijada

Sudjelovali smo na 1. zagorskoj pekmezijadi u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata KZŽ, u Dubravi Zabočkoj. Radno i opušteno. Iako su svima bili prsti u pekmezu, Gradsko društvo Crvenog križa Zabok slalo je podsjetnik da u svemu treba biti umjeren.