KONTAKT

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA ZABOK

Ulica Matije Gupca 53, 49210 Zabok, HR
Tel/fax: 049 221-444
Mob: 099 2251 394, 098 251 394
E-mail: info@gdck-zabok.hr