Pravo na pristup informacijama

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zabok

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Gradsko društvo Crvenog križa Zabok uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).  Zakonom se propisuju i načela prava na pristup i ponovnu uporabu informacija, izuzeci od prava na pristup i ponovnu uporabu informacija te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjete za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom društvu Crvenog križa Zabok:
–          poštom na adresu: Ulica Matije Gupca 53/I, 49210  Zabok
–          putem telefona na broj: 049/221-444
–          na fax broj: 049/221-444
–          elektroničkom poštom na: info@gdck-zabok.hr

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama možete skinuti na ovom linku.

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i način naplate naknade propisani su Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014) od 24. siječnja 2014. godine.

Obrazac zahtjeva za pristup infomacijama (pdf )

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014) (pdf)

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (pdf)

Obavijest o načinu ostvarivanja prava na ponovnu uporabu informacija (pdf)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija (pdf)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (pdf)

Odluka
Službenikom za informiranje određuje se Željka Vukić, dipl.ing.agr., ravnateljica GDCK Zabok.

Izvješće 2014.
Izvješće 2015.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. (PDF)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. (CSV)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (PDF)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (PDF)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (PDF)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (CSV)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (PDF)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (CSV)