Ustroj

Tijela Gradskog društva Crvenog križa Zabok za mandatno razdoblje 2016.-2020.

Skupština (17 članova)
Ivica Balagović, Petar Bedeniković, Mirjana Begić, Stjepan Begić, Barbara Benković, Ljubica Gorički, Božidar Ivančić, Ružica Kotarski, Snježana Koren, Josip Loina, Ksenija Miškulin, Antun  Pavetić, Tatjana Pongrac, Željko Pušenjak, Gordana Tkalčević, Đuro Tomić, Željka Vukić

Odbor (7 članova)
Ivica Balagović, Petar Bedeniković, Mirjana Begić, Ružica Kotarski, Željko Pušenjak, Gordana Tkalčević, Đuro Tomić

Predsjednik
Petar Bedeniković

Potpredsjednici (2 člana)
Đuro Tomić
Ružica Kotarski

Nadzorni odbor (3 člana)
Stjepan Begić
Miljenko Pavlović
Saša-Jakuš Mejarec

Članovi  Skupštine DCK KZŽ (3 člana)
Petar Bedeniković
Mirjana Begić
Željka Vukić

Član Skupštine Hrvatskog Crvenog križa
Petar Bedeniković