Prva pomoć za radnike

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, članak 56)  i Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83) obvezuju svakog poslodavca da na svakom radilištu i u radnim prostorijama gdje istodobno radi dva do 20 radnika, najmanje jedan radnik, te još po jedan do svakih sljedećih 50 radnika, mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći u skladu s pravilima zaštite na radu i u pisanom obliku dobiti obavijest da je određen za pružanje prve pomoći.

Gradsko društvo Crvenog križa Zabok prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, zatim prema Statutu Hrvatskog Crvenog križa, te prema Statutu Gradskog društva Crvenog križa Zabok, ima ovlaštenje za provođenje obuke prve pomoći u radnim organizacijama. Već dugi niz godina Gradsko društvo Crvenog križa Zabok provodi tečajeve prve pomoći za radnike  brojnih radnih organizacija uspješno ih osposobljavajući za pravodobno i pravilno pružanje prve pomoći.

U toj suradnji Gradsko društvo Crvenog križa Zabok osigurava:
licencirane liječnike predavače,
nastavna sredstva i pomagala,
priručnik prve pomoći,
administrativno praćenje tečaja i
izdavanje važeće potvrde nakon polaganja ispita, uz nadzor i logističku potporu Odbora Gradskog društva Crvenog križa Zabok.

Ukoliko u Vašoj radnoj organizaciji još niste radnike osposobili za pružanje prve pomoći, pozivamo Vas da se javite na email ili telefonski na brojeve voditeljima ili direktno na adresu:

Gradsko društvo Crvenog križa Zabok,
Ulica Matije Gupca  53/I, Zabok,
na brojeve telefona: 049/ 221 444, fax. 049/ 221 444
osoba za kontakt: Tatjana Horvat  mob. 098 251 394