Održana savjetovanja o dostupnim socijalnim pravima i uslugama

 

Gradsko društvo Crvenog križa Zabok je kao jedan od partnera Hrvatskog Crvenog križa  na projektu „Humanitarni paket za središnju Hrvatsku II“ tijekom svibnja i lipnja  2019. godine održalo individualna savjetovanja o dostupnim socijalnim pravima i uslugama za pedesetak korisnika projekta.

Projekt u vrijednosti 5.079.996,69 kn sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. godine.

Korisnici su upoznati sa pravima iz sustava socijalne skrbi: zajamčena minimalna naknada, jednokratna naknada, naknada za troškove stanovanja, pravo na doplatak za pomoć i njegu, troškovi ogrjeva, kao i drugim socijalnim pravima.

Rezultati akcije DDK održane 12. lipnja 2019.

Vatrogasni dom Zabok  ( 9:00 – 16:00 )

Pristupilo davatelja:  53   (38 m, 15 ž)
Odbijeno nakon liječničkog pregleda: 6  (4 m, 2 ž)
Dalo krv:  47 davatelja, od toga 34 m i 13 ž.

Novi davatelji (2) su:

  • Cukovečki, Anita
  • Vuk, Gordana.

Zahvaljujemo darivateljima na pokazanoj humanosti.


Akcija DDK u SRIJEDU, 12. 06. 2019. u Zaboku

Pozivamo Vas na akciju dobrovoljnog darivanja krvi koju organizira Gradsko društvo Crvenog križa Zabok u suradnji sa Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu,

u SRIJEDU,  12. LIPNJA 2019. godine,  od 9.00 do 16.00  sati u Vatrogasnom domu Zabok,  s pauzom od 12.00 do 12:30  sati.