GDCK Zabok i međunarodni kamp mladih “Atlantis”

A2 A3

 

 

 

U Orahovici je od 21. do 28. srpnja 2016. godine održan međunarodni kamp mladih „Atlantis“. Po prvi put zemlja domaćin međunarodnom kampu mladih „Atlantis“ bila je Hrvatska. Međunarodni kamp mladih „Atlantis“ organizirao je Hrvatski Crveni križ i Centar za suradnju na Mediteranu (CCM).     Glavne teme kampa bile su djelovanje mladih u kriznim situacijama i izgradnji kulture mira. Svakog dana u jutarnjim satima organizirane su po dvije paralelne radionice, a sudionici su mogli odabrati onu na kojoj žele sudjelovati. Tako su mladi  mogli saznati na koji način upravljati volonterima tijekom i u pripremi za krizne situacije, te kako zaštititi  volontere tijekom kriza. Zadnja  dva dana, glavne teme radionica bile su migracijske i ekološke krize. U popodnevnim satima, mladi su mogli sudjelovati na dvije radionice – vještinama vođenja i YABC programu. YABC ili Youth as Agents of Behavioural Change je inicijativa pokrenuta od strane Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koja se temelji na promociji kulture nenasilja i mira. Program je pokrenut 2008. godine, a zadaća mu je svakog pojedinca potaknuti na etičko ponašanje u svojoj zajednici.
Radionice su većinom bile interaktivnog tipa s naglaskom na međusobnu komunikaciju i angažman svakog pojedinca kako bi svatko ponaosob mogao iskusiti i sam za sebe zaključiti i promisliti o stvarima koje se tiču današnjeg svijeta.
Organiziran je i okrugli stol s članovima i predstavnicima nevladinih organizacija poput Međunarodne organizacije za migraciju (IOM), UNHCR-a, UNICEF-a te Hrvatskog Crvenog križa. Raspravljano je o migracijskoj krizi, a sudionici su i sami imali mogućnost postavljati pitanja i aktivno se uključiti u raspravu.
Osim toga, mladi su jedno cijelo popodne imali mogućnost okušati se u igri nastaloj od strane odjela za mlade unutar Libanonskog Crvenog križa – „Our village’s treasure“. To je zapravo igra uloga o socijalnoj koheziji u kojoj mladi razvijaju osobne vještine poput empatije, aktivnog slušanja, kritičkog promišljanja, nenasilne komunikacije itd.
Naravno, osim rada u radionicama, sudionici su imali priliku i odmoriti se, pa je tako organizirana jednodnevna ekskurzija u Kopački rit i Osijek.
Zahvaljujući ovome kampu, mnogo smo toga naučili, upoznali smo druge ljude, susreli se s različitim kulturama te stvorili uspomene koje će vječno ostati dio nas.
     Predstavnici Gradskog društva Crvenog križa Zabok na međunarodnom kampu mladih „Atlantis“ bili su Jelena Bedeniković i Filip Bakran, a Elizabet Horvat i Valentina Horvat predstavljale su Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica.

Tekst je pripremio volonter Gradskog društva Crvenog križa Zabok FILIP BAKRAN.