Donacija informatičke opreme


Danas je Gradsko društvo Crvenog križa Zabok zaprimilo vrijednu donaciju informatičke opreme od Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Podružnica Krapinsko-zagorske županije.

Donacija se sastoji od 4 komada rabljenih osobnih računala i LCD ekrana, 4 komada miševa i tipkovnica za računalo, kao i pripadajućih kablova za donirano.

Gradsko društvo Crvenog križa Zabok će donaciju Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Podružnica Krapinsko-zagorske županije donirati korisnicima projekta „Humanitarni projekt za središnju Hrvatsku“ FEAD II, odnosno obiteljima sa troje i više djece kojima je takva vrsta pomoći potrebna.