Akcija DDK 11. 05. 2020.


Današnjoj akciji DDK pristupilo je 109 davatelja, 95 m i 14 ž. 😊
Odbijeno nakon liječničkog pregleda: 17 davatelja – 14 m, 3 ž.
Prikupili smo 92 doze krvi, od 81 m i 11 žena.
Novi darivatelji su:
Bačani, Damir i Smrkulj, Marija.
Hvala!♥️