Aktivnosti kluba zdravlja GDCK Zabok u svibnju

27. svibnja 2015. godine u  Zaboku je održan (11. po redu) tečaj za trudnice, u organizaciji Kluba zdravlja Gradskog društva Crvenog križa Zabok i patronažnih sestara Doma zdravlja KZŽ, Ispostava Zabok.

Prisutne su trudnice dobile osnovne informacije o trudnoći, porodu, dojenju, njezi i prehrani novorođenčeta, a svaka je trudnica dobila paket za novorođenčad Hrvatskog Crvenog križa.
Gradsko društvo Crvenog križa Zabok će do kraja godine organizirati  još 2 tečaja za trudnice i to  02. 09. i 04. 11. 2015. godine.