Edukacija za ravnatelje DCK Karlovačke županije, DCK Krapinsko-zagorske i GDCK Križevci

U razdoblju od 26. do 28. svibnja 2022. godine u Rovinju je održan set edukativnih radionica za ravnatelje Gradskih društava Crvenog križa s područja Karlovačke, Krapinsko-zagorske županije i GDCK Križevci. Teme edukacije su bile: EU projekti- Zaželi III; Program potpore posrednicima u lancu doniranja hrane i/ili banci hrane; Motivacija za interventno djelovanje; Mentalna zaštita profesionalaca- Stres, sagorijevanje, krize, traume- tehnike opuštanja, i Komunikacija i komunikacijske vještine. Iz Krapinsko- zagorske županije edukaciji su prisustvovali ravnatelji Gradskih društava Crvenog križa: Klanjec, Krapina, Pregrada, Zabok i Zlatar.