Novi projekt Gradskog društva Crvenog križa Zabok

„Doprinos razvoju inovativnih modela socijalnih usluga KZŽ kroz opremanje Posudionice ortopedskih pomagala i pružanje psihosocijalne podrške i edukacije ciljanoj skupini“

Gradsko društvo Crvenog križa  Zabok nositelj je projekta „Doprinos  razvoju inovativnih modela socijalnih usluga KZŽ kroz opremanje Posudionice ortopedskih pomagala i pružanje psihosocijalne podrške i edukacije ciljanoj skupini“ (dalje u tekstu: Projekt), a  Partner na projektu je  Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata KZŽ.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 77.627,46 kn, a sufinanciran je iz Proračuna Grada Zaboka u 32,31%-tnom iznosu , te iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije u  19,21%-tnom iznosu.

Razdoblje provedbe Projekta:  01.05. – 31.12.2022. godine.

     Ciljane skupine koje će biti obuhvaćene ovim projektom su osobe starije životne dobi, tj. osobe koje boluju od tjelesnih i mentalnih promjena u zlatno doba života i osobe s invaliditetom. Projektom će biti obuhvaćeni i članovi obitelji oboljelih  korisnika, članovi Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog  rata KZŽ,  građani   i volonteri.

     Ciljane skupine, volonteri i zainteresirani građani  će kroz radionice psihosocijalnog osnaživanja,  uz edukaciju iz palijativne skrbi,  uz radionice na temu njege bolesnika, uz edukacije iz obnove znanja iz pružanja prve pomoći, te pružanje prve pomoći kod naglo nastupajućih bolesti, biti osnažene.  U provedbi projekta sudjelovati će liječnik, medicinska sestra, koordinator, psiholog, voditelj Projekta, članovi Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog  rata KZŽ  i volonteri. Edukacije i savjetovanja će u krajnosti dovesti do olakšane skrbi za bolesnog člana obitelji.

     Kroz aktivnosti Projekta kao što su radionice i edukacije, biti će uspostavljen Tim za psihosocijalnu podršku koji će biti sastavljen od zaposlenika GDCK Zabok i volontera. Educiranjem zaposlenika i volontera za rad s ranjivim skupinama GDCK Zabok će osigurati nastavak aktivnosti i nakon što Projekt završi. 

     Proračunom Projekta predviđeno je proširenje  fonda već postojeće  Posudionice ortopedskih pomagala Gradskog društva Crvenog križa Zabok i zapošljavanje koordinatora na nepuno radno vrijeme. Članovima ciljane skupine biti će omogućena posudba ortopedskih pomagala. 

Cilj Projekta je povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga za osobe treće životne dobi i invalidne osobe. Gradsko društvo Crvenog križa  Zabok ovim projektom želi  senzibilizirati javnost za probleme osoba starije životne dobi čijom će se  aktivnom uključenošću doprinijeti  njihovoj socijalnoj integraciji i očuvanju mentalnog zdravlja.  

Provedenim aktivnostima Gradsko društvo Crvenog križa Zabok  će ostvariti  zadane ciljeve Projekta – zdravstvenu i socijalnu zaštitu i integraciju ciljane skupine, osnaživanje GDCK Zabok, jačanje civilnog društva, promicanje volontiranja i jačanje volonterskih aktivnosti u zajednici u kojoj djeluje Gradsko društvo Crvenog križa Zabok.

Svoje osnažene kapacitete  Gradsko društvo Crvenog križa Zabok će  koristiti u daljnjem radu  s korisnicima.

Radi olakšanog praćenja i provedbe Projekta kreirana je nova e-mail adresa Gradskog društva Crvenog križa Zabok;   projekti@gdck-zabok.hr , na koju korisnici Projekta i zainteresirani građani mogu slati upite i zatražiti informacije vezane uz provođenje Projekta, a pitanja se mogu postaviti i voditelju Projekta na broj telefona 049 221 444 radnim danom  (pon.-pet.) od  7:00 – 11:00 sati.

Prva edukacija u sklopu Projekta biti  će održana

u srijedu, 27. srpnja 2022. godine s početkom u 17:00 sati,

u prostorima GDCK Zabok, Ulica Matije Gupca 53/I, Zabok  (stara zgrada PU) , a  prijave za sudjelovanje pošaljite na   projekti@gdck-zabok.hr   ili na broj telefona 049 221 444.

Teme edukacije biti će:

  1. Organizacija Palijativne skrbi u Krapinsko-zagorskoj županiji – predavač Valent Balija, bacc.med.techn., koordinator  palijativne skrbi KZŽ

  2. Njega bolesnika – predavač Vesna Glas, bacc. med. techn., patronažna sestra Doma zdravlja KZŽ – Ispostava Pregrada.

Gradsko društvo Crvenog križa Zabok i Partner na Projektu – Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata KZŽ Vas pozivaju na aktivno uključenje u aktivnosti Projekta.