Održan seminar GDPR

Koje su zakonske obveze i kako ih izvršiti

GDPR (General Data Protection Regulation) = Opća uredba o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća Europe.

Dana 25. svibnja 2018. godine zaposlenica Gradskog društva Crvenog križa Zabok  sudjelovala je na seminaru GDPR – Koje su zakonske obveze i kako ih izvršiti u zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka prema Uredbi (EU) 2016/679, u organizaciji Centra za razvoj i kvalitetu d.o.o. „OSKAR“.

Na seminaru su obrađene ove teme:

  • Opća uredba o zaštiti osobnih podataka
  • Svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka
  • Pojmovi – Voditelj obrade, Izvršitelj obrade, Primatelj, Službenik za zaštitu podataka
  • Načela obrade osobnih podataka
  • Što i kako organizacija treba učiniti da ispuni zahtjeve Uredbe i Zakona
  • Standardizirani obrasci (Evidencija o zbirci osobnih podataka, Kategorija osoba i vrste posebnih kategorija osobnih podataka, Način prikupljanja osobnih podataka)
  • Dokumentiranje sustava organizacije (Izjave o povjerljivosti, Izjava ispitanika, Informacije za ispitanika, Kodeks ponašanja, Izrada politike zaštite osobnih podataka i ostalo.)

Nakon završenog seminara sudionici su primili Uvjerenje o usavršavanju sa seminara GDPR – Koje su zakonske obveze i kako iz izvršiti , te su dogovorene aktivnosti vezane uz primjenu Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N. broj 42/2018) koji je donio Hrvatski sabor 9. svibnja 2018. godine,
a koji zamjenjuje dosadašnji Zakon o zaštiti osobnih podataka, Uredbu o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka i Uredbu o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka.