Potpisan ugovor o suradnji

Hrvatski Crveni križ i Agencija za odgoj i obrazovanje potpisali Ugovor o suradnji

U Edukacijskom centru Hrvatskog Crvenog križa, 1. srpnja 2020. godine Hrvatski Crveni križ i Agencija za odgoj i obrazovanje potpisali su Ugovor o suradnji. U ime Agencije ugovor je potpisala ravnateljica dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, a u ime Hrvatskog Crvenog križa, Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt, dipl.oec.

Hrvatski Crveni križ dugi niz godina kontinuirano i uspješno surađuje sa Agencijom za odgoj i obrazovanje, te se programi Crvenog križa uspješno provode u školama i predškolskim ustanovama. Samo tijekom 2019. godine, na edukacijama Crvenog križa organiziranima pri školama sudjelovalo je više od 54 000 učenika.

Ugovor je definirao oblike suradnje i područja na kojima će zajedno surađivati. Ugovorne strane suglasne su da se suradnja ostvaruje u područjima:

  • predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja, a posebno u programima koje organizira i provodi HCK kako slijedi;

–              edukacije iz područja humanih vrednota u sklopu međupredmetne provedbe kurikuluma
građanskog odgoja i obrazovanja i drugih međupredmetnih tema Škole za život (prihvaćanje različitosti, azil i migracije, prevencija diskriminacije, predrasude, stereotipi, interkulturalnost, ljudska prava, prevencija trgovanja ljudima, potrebe, solidarnost i volonterstvo, komunikacijske vještine, nenasilno rješavanje sukoba, ravnopravnost spolova, priprema za izvanredne situacije, klimatske promjene, ekologija, zaštita zdravlja, zdravi stilovi življenja, prevencija ovisnosti, prva pomoć itd.),
–              program“ Odgoj za humanost od malih nogu“,
–              interdisciplinarna terenska nastava u Edukacijskom centru HCK,
–              natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa.

  • stručno-istraživačkim projektima,
  • organizacije i sudjelovanja na konferencijama, stručnim skupovima i edukacijama,
  • nastavnog, istraživačkog i stručnog rada,
  • stručno usavršavanje i poboljšanje kvalitete obrazovanja,
  • volontiranje,
  • ostala područja djelovanja od zajedničkog interesa.

Posebno smo ponosni na programe koje smo razvili, a koje provodimo u suradnji sa Agencijom za odgoj i obrazovanje, i na činjenicu da Agencija za odgoj i obrazovanje prepoznaje vrijednost programa Crvenog križa.