Poziv na drugu edukaciju

2. edukacija u sklopu projekta „Doprinos razvoju inovativnih modela socijalnih usluga KZŽ kroz opremanje Posudionice ortopedskih pomagala i pružanje psihosocijalne podrške i edukacije ciljanoj skupini“

Gradsko društvo Crvenog križa  Zabok nositelj je projekta „Doprinos  razvoju inovativnih modela socijalnih usluga KZŽ kroz opremanje Posudionice ortopedskih pomagala i pružanje psihosocijalne podrške i edukacije ciljanoj skupini“ (dalje u tekstu: Projekt), a  Partner na projektu je  Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata KZŽ.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 77.627,46 kn, a sufinanciran je iz Proračuna Grada Zaboka u 32,31%-tnom iznosu , te iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije u  19,21%-tnom iznosu.

Razdoblje provedbe Projekta:  01.05. – 31.12.2022. godine.

Druga  edukacija u sklopu Projekta biti  će održana u utorak, 27. rujna 2022. godine s početkom u 17:00 sati, u dvorani za sastanke Općine Bedekovčina,
Trg Ante Starčevića 4  (1. kat),  Bedekovčina, a  prijave za sudjelovanje pošaljite na   projekti@gdck-zabok.hr   ili na broj telefona 049 221 444.

Teme edukacije:

  1. Principi palijativne skrbi

– predavač Valent Balija, bacc.med.techn., koordinator  palijativne skrbi KZŽ

  1. Briga o bolesniku

– predavač Vesna Glas, bacc. med. techn., patronažna sestra Doma zdravlja KZŽ – Ispostava Pregrada.

Gradsko društvo Crvenog križa Zabok i Partner na Projektu – Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata KZŽ Vas pozivaju na aktivno uključenje u aktivnosti Projekta.