Preventivna akcija očuvanja zdravlja GDCK Zabok; edukacija na temu „Vremenske neprilike i njihov utjecaj na mentalno zdravlje“

Gradsko društvo Crvenog križa Zabok je danas, 01. kolovoza 2023. godine organiziralo preventivnu akciju očuvanja zdravlja uz patronažnu sestru Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Ispostava Zabok, Željku Haramustek.

Akciji  mjerenja šećera u krvi i krvnog tlaka pristupilo je 14 osoba, a  od tog broja  (14)  vrijednosti šećera u krvi i krvnog tlaka  provjerilo je  11 žena za pomoć  u kući koje su zaposlene na projektu MIPOS III.

Da u Gradskom društvu Crvenog križa Zabok mislimo i na naše vrijedne žene za pomoć u kući, a ne samo na naše korisnike, dokazali smo današnjom uspješnom preventivnom akcijom očuvanja zdravlja, putem koje smo saznali da dvije od 11 žena za pomoć u kući imaju povišene vrijednosti krvnog tlaka, te su od strane patronažne sestre upućene da se radi daljnjeg liječenja jave svom liječniku.


Nakon preventivne akcije očuvanja zdravlja žene za pomoć u kući pristupile su edukaciji na temu „Vremenske neprilike i njihov utjecaj na mentalno zdravlje“.
Znamo da  vremenske neprilike utječu na mentalno zdravlje, kako njih, tako i naših korisnika, te će se na ovaj način informirane žene za pomoć u kući lakše nositi sa svakodnevnim izazovima.

Ukoliko vas nepovoljne vremenske prilike toliko ometaju da ne možete svakodnevno funkcionirati, razgovarajte s osobom od povjerenja ili se obratite vašem obiteljskom liječniku.

Za podršku i informacije o dostupnim uslugama Crvenog križa možete se obratiti vama najbližem društvu ili na e-mail  psp@hck.hr  .