Priprema drva za ogrijev

Tako blizu, a tako daleko…
Početak ožujka 2020. godine.
Priprema drva za ogrjev.
Za bezbrižnu jesen i zimu naših korisnika.