Prvi radni sastanak u sklopu projekta VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije

14.11.2022. je održan prvi radni sastanak u sklopu projekta VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije na kojem su sudjelovali lokalni partneri Dobrovoljno vatrogasno društvo ZabokGradsko društvo Crvenog križa ZabokGrad Zabok – info i Mreža udruga Zagor.

Cilj radnih sastanaka je rasprava i izrada smjernica kako reagirati i upravljati kriznim situacijama, odnosno izraditi dokument koji će građanima i ostalim organizacijama civilnog društva približiti tematiku kako reagiranja u kriznim situacijama te na koji način svaka od organizacija sudjeluje u takvim situacijama. Danas smo razgovarali o stanju pripravnosti za gradove i stožere civilne zaštite te o prvim koracima koje naprave DVD-ovi kada dođe do krizne situacije.
Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda te Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Ukupna vrijednost projekta: 385.299,32 kuna, od čega je 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, te 85% iz Europskog socijalnog fonda.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr.