REZULTATI AKCIJA DDK OD 13. – 16. veljače 2018. godine

Novi darivatelji krvi su: Banjac Rumora Valerija, Drenški Leon, Gašparić Brigita, Halambek Tomislav, Horvatec Dario, Kapusta Ivan, Mikuljan Nikola, Pezić Viktorija, Semenski Dragutin, Vrančić Damir, Belina Nada, Celinić Petra, Ivezić Monika, Jovanović Dajana, Majcenić Marija, Stubičar Krešimir, Vuzem Matija, Vuzem Mirjana, Švaljek Matej, Kos Klaudija, Šantek Krunoslav, Erdelja Stjepan, Herceg Veno, Pavlić Dominik, Ban Tamara, Ćepić Josip, Andročec Adriana, Belec Valentina, Bokun Maja, Franc Ivica, Jakuš Ivica, Labaš Kristina, Malečić Marko, Pozaić Branko, Stojak Lukas, Šaronja Zdravko, Šimunić Monika, Škalički Luka.

Veliko hvala svim darivateljima krvi na plemenitosti i nesebičnosti.
Hvala i svim volonterima na pomoći u provedbi akcija.