Rezultati akcija DDK 13. prosinca 2018.

Akciji je pristupila 72 osoba, a odbijeno je njih 13.
Prikupljeno je 59 doza krvi, od 47 muškaraca  i 12 žena.
Novi darivatelj:  Tomica Mešnjak
Dobrovoljnim darivateljima krvi se zahvaljujemo na pokazanoj humanosti.