Rezultati akcija DDK od 20. do 24. svibnja 2024. godine

Novi darivatelji:
Štoos, Natalija; Marijan, Petra; Novaković, Jadranka; Krošlin, Patricija; Čvek, Martin; Grabušić, Drago; Goluban, Dario; Imbrija, Isabela