Rezultati akcije DDK 09. rujna 2021.

VATROGASNI DOM ZABOK (od 9:00 do 16:00)

Akciji je pristupilo 62 osobe ( 46 m, 16 ž )
Odbijeno je 6 osoba ( 3 m, 3 ž )
Prikupljena je 56 doza krvi, (43 m, 13 ž ).
Novi darivatelji: Canjko, Barbara; Strsoglavec, Tomislava.

Zahvaljujemo svima na darovanoj krvi!