Obavijest o početku provedbe projekta (01.09.2022.) „VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije“

Naziv projekta: VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije, UP.04.2.1.11.0275
Naziv Korisnika: Mreža udruga Zagor

5. rujna 2022. godine u Zaboku je održan prvi partnerski sastanak svih 13 partnera na projektu VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije. Na sastanku je sudjelovalo 18 predstavnika/ca, a razgovaralo se o provedbi aktivnosti tijekom 12 mjeseci trajanja projekta (01.09.2022.-31.08.2023.).Neke od dogovorenih aktivnosti su: dvodnevne edukacije, volonterske i građanske akcije, izrada smjernica o postupanju u kriznim situacijama, vježbe i simulacije.

Kratki opis projekta, ciljevi i rezultati: Projekt “VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije” doprinosi jačem povezivanju lokalnih organizacija civilnog društva s jedinicama lokalne samouprave kako bi međusobno pridonijeli jačanju kapaciteta kroz dijeljenje svojih znanja i vještina te kako bi izradili smjernice reagiranja u kriznim situacijama i upravljanje istima. Projekt doprinosi osnaživanju kapaciteta organizacija civilnoga društva s područja grada Zaboka, grada Pregrade i grada Donja Stubica kroz provedbu edukativnih aktivnosti, izradu smjernica za efikasno i odgovorno djelovanje prilikom kriznih situacija, provedbu demonstracija i vježbi odgovarajućeg reagiranja na krizne situacije, te volonterskih i građanskih akcija. Aktivnosti omogućuju povezivanje i razvoj međusektorske suradnje između udruga za mlade, Gradskih društava Crvenih križeva, dobrovoljnih vatrogasnih društava, Lokalne akcijske grupe i jedinice lokalne samouprave.

Partneri: Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla, Hrvatski Crveni križ  Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada, Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica, Pregrada.info – Udruga za mlade, Multimedijalni centar STUB – KLUB, Grad Zabok, Grad Pregrada, Grad Donja Stubica, Dobrovoljno vatrogasno društvo Zabok, Dobrovoljno vatrogasno društvo Pregrada i Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Stubica.

Ukupna vrijednost projekta UP.04.2.1.11.0275: 385.299,32 kuna, od čega je 15%, 57.794,90 kuna, iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, te 85%, 327.504,42 kuna, iz Europskog socijalnog fonda.