Najava akcije DDK

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi održati će se u četvrtak, 14. ožujka 2019. godine,
od 9-16 sati, sa pauzom od 12-12,30 u Zaboku u Vatrogasnom domu.