Zaštitite se od krađa i prijevara u vlastitom domu

Gradsko društvo Crvenog križa Zabok i PU Krapinsko-zagorska Vas pozivaju na radionicu na temu sigurnosti starijih osoba  „Zaštitite se od krađa i prijevara u vlastitom domu“ koja će biti održana u petak, 22. veljače 2019. godine s početkom u 8.00 sati, u Ulici Matije Gupca 53/I  u Zaboku.

Radionicu će održati policijski službenik za prevenciju Željko Lež, mag.ing.traff. u sklopu provođenja preventivne aktivnosti Policijske uprave Krapinsko-zagorske  „Sigurno u zlatnim godinama“, u cilju prevencije izvršenja kaznenih djela na štetu osoba starije životne dobi.

Osim gerontodomaćica i njegovateljica zaposlenih na programu  „MIPOS“ (MI POmažemo Starijima) iz Gradskog društva Crvenog križa Zabok, Udruge LIPIN CVIET i Udruge invalida Bedekovčina, te gerontodomaćica zaposlenih na programu „Pomoć u kući“ Ministarstva za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku, na radionicu su pozvani  zainteresirani građani, posebice osobe starije životne dobi.

Tijekom radionice polaznice/i će biti upoznati sa prijevarama i krađama na štetu osoba starije životne dobi, kao i aktivnostima koje mogu poduzeti kako ne bi bile/i žrtve takvih djela.