PROVEDEN PROJEKT „SOS ZA GRAĐANE“

Gradsko društvo Crvenog križa Zabok je u razdoblju od 01.06.2023. – 30.11.2023. godine bilo  nositelj projekta „SOS za građane“ kojeg je provodilo uz sufinanciranje Krapinsko-zagorske županije i  uz partnera na projektu Udrugu dragovoljaca i veterana Domovinskog rata KZŽ.
Nositelji projektnih aktivnosti bili su zaposlenici GDCK Zabok, članovi Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata KZŽ, angažirani vanjski stručnjaci i volonteri.

Opći ciljevi projekta:

 • poboljšanje pripreme građana za djelovanje u kriznim i hitnim stanjima kao što su stanja naglo nastupajućih bolesti i/ili povreda, kako bi se spriječile zdravstvene posljedice za građane ili sama smrt građane, te pružila prva pomoć ozlijeđenoj osobi do dolaska liječnika;
 • podizanje svijesti građana o važnosti i odgovornosti za očuvanje vlastitog mentalnog i fizičkog zdravlja kroz edukacije uz psihologa i radionice kreativnog izražavanja;
 • promicanje zdravlja kao proces osposobljavanja građane za kontrolu i unapređenje vlastitog zdravlja;
 • jačanje kapaciteta i osnaživanje partnerskih udruga kroz projektne aktivnosti.

 

Dana 30.11.2023. godine završile su 6-omjesečne aktivnosti projekta koje su se sastojale od održanih 15 edukacija, radionica i tečajeva;

 • Održana 5 Tečaja obnove znanja iz osnovnih postupaka održavanja života za građane, članove Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata KZŽ i ostale ranjive skupine. Tečaju obnove znanja iz osnovnih postupaka održavanja života pristupilo je 105 osoba iz 5 Jedinica lokalne samouprave; 34 zaposlenika dječjih vrtića, 27 zaposlenika JLS-a, 31 zaposlenika osnovnih škola, te 13 građana.
  Polaznici tečaja stekli su osnovna znanja i vještine te će u svakodnevnom životu moći provjeriti stanje svijesti i disanje, postaviti unesrećenu osobu u stabilni bočni položaj, primijeniti postupak oživljavanja, pružiti pomoć kod gušenja osobe stranim tijelom, pružiti pomoć kod jakog vanjskog krvarenja.

 

 • Održane dvije radionice namijenjene unapređenju i zaštiti zdravlja
  Radionice „SOS za mentalno zdravlje“ i „PUŠENJU- NE!“, usmjerene unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene kulture, unaprijedile su mentalno zdravlje kod 28 građana.

 

 • Održano 6 (šest) kreativnih radionica namijenjenih osobama s teškoćama u razvoju, braniteljima, članovima njihovih obitelji, osobama s invaliditetom i ostalim građanima.
  Radionice su održane uz sudjelovanje 78 korisnika projekta. Stjecanjem novih vještina kroz kreativne radionice raslo je i samopouzdanje korisnika projekta. Odabirom tema radionica stavljen je naglasak na podizanje ekološke svijesti korisnika projekta i važnost održivog razvoja. Uspostavljene su međugeneracijske veze.

 

 • Održane 2 (dvije) informativne radionice realističnog prikaza ozljeda.
  Radionicama je pristupilo 34 osoba koje su stekle osnovna znanja iz izrade rana tj. stvaranja realnih prikaza ozljeda i rana.

 

Rezultati provedbe Projekta:

Poboljšana je priprema građana za djelovanje u kriznim i hitnim stanjima. Građani su postali otporniji na svakodnevne negativne utjecaje. Zajednica je ojačana jer je educirano 105 osoba na temu osnovnih postupaka pružanja prve pomoći.

Korisnici obuhvaćeni projektom bile su osobe ženskog i muškog spola, u dobi od 14-80 godina. Aktivnostima Projekta obuhvatili smo 245 korisnika koji su aktivnim sudjelovanjem u aktivnostima projekta ojačali svoja znanja i vještine, spoznali su da su odgovorni za očuvanje i unapređenje vlastitog mentalnog i fizičkog zdravlja, te su osnaženi  kroz edukacije uz psihologa i radionice kreativnog izražavanja.

U provedbi projekta sudjelovala su 4 zaposlenika GDCK Zabok, 12 volontera, 10 članova partnerske udruge, te angažirani vanjski stručnjaci.

U sklopu projekta ojačana su partnerstva s Jedinicama lokalne samouprave i odgojno-obrazovnim institucijama, nabavljena je oprema i roba vrijednosti 438,72 EUR, te su ojačani kapaciteti Gradskog društva Crvenog križa Zabok i partnerske udruge. Djeci s poteškoćama u razvoju omogućena je integracija u kreativne i edukativne radionice.

Projektom „SOS ZA GRAĐANE“ Gradsko društvo Crvenog križa Zabok potvrđuje da su suvremene javnozdravstvene akcije sve manje usmjerene bolesti, a više zdravlju, razvoju osobnih vještina i mehanizama koji će odgojem svakog pojedinca spriječiti razvoj bolesti, ili spasiti nečiji život u nekom hitnom stanju, bilo na ulici, bilo u vlastitoj obitelji ili u susjedstvu.

Vrijednost projekta iznosila je  3.340,56 EUR. Projekt je u iznosu od 1.500,00 EUR sufinancirala Krapinsko-zagorska županija.