Rezultati akcija DDK 13. rujna 2018.

Akciji je pristupila 101 osoba, a odbijeno je njih 31.
Prikupljeno je 70 doza krvi, od 50 muškaraca  i 20 žena.

Novi darivatelji: Juričan lidija, Lež Ljiljana, Mak Martin,Mihaljinec Stjepan, Pakšec Kristijan, Sedlar Lucija, Černjević Renato i Čukelj Mladen

Dobrovoljnim darivateljima krvi se zahvaljujemo na pokazanoj humanosti.
Medijima, volonterima i suradnicima zahvaljujemo na promidžbi i pomoći pri organiziranju i provođenju akcije.